Metoda projektu

Strona startowa
O Apple, Google i nie tylko
 

Temat: Literatura Harcerska do 1939 -tj kiedy hulalo tak jak trzeba
...J., Myśli niepodległe, Warszawa 1936. Sosnowski J., Niewinna krew, Warszawa 1927. Sosnowski J., Polska w wychowaniu harcerskim, Warszawa 1934. Sosnowski J., Służba harcerska, Warszawa 1936. Sosnowski J., Wytyczne programowe pracy zastępów chłopców starszych, Warszawa 1933, 1936. Sosnowski J., Związki młodzieży, Warszawa 1939. Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Lwów-Warszawa 1932. Stevenson J., Metoda projektów w nauczaniu, [???] 1930. Spała. Mapa terenu Zlotu Jubileuszowego, Warszawa 1935. Spis piosenek zuchowych dla użytku gromad warszawskich, Warszawa 1933. Sprawności harcerek, Warszawa 1937, 1939. Sprawności harcerskie, Warszawa 1936. Sprawności zuchowe, Katowice 1936, Warszawa 1939. Sprawozdanie VIII Oddziału Wielkopolskiego ZHP za rok 1929, Poznań 1930. Sprawozdanie X Oddziału Wielkopolskiego...
Źródło: 14dh.fora.pl/a/a,410.htmlTemat: Lekcja pokazowa
Miło mi dowiedzieć się, że ktoś pracuje metodą projektów na lekcjach łaciny. Właśnie tydzień temu zorganizowałam imprezę pt. Projekt edukacyjny w nauczaniu języka łacińskiego i wiedzy o kulturze. Uczestnicy wyrazili się pochlebnie o tym przedsięwzięciu, czego i Pani życzę. Szkoda, że Kraków jest tak daleko od Łodzi, bo z chęcią obejrzałabym i pogratulowała Pani osobiście. Na konferencji PTF, która odbędzie się w Łodzi we wrześniu, wygłosze referat nt. pracy
Źródło: classici.fora.pl/a/a,17.html


Temat: Organizowanie śro. wych. w przedszkolu gr.1 dr Smółka
na koncie: PPiW@interia.eu hasło: pedagogika znajduja sie 2 prezentacje, metoda projektu i scenariusze zajęć pozdrawiam
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,167.html


Temat: Metoda projektów - HELP ME, HILFE, POMOCY
Hej izmo, W tamtym roku przygotowywałam metodą projektu zajęcia z Okazji pierwszego Dnia Wiosny - hasło projektu: "Śmieci mniej - Ziemi lżej". Zadania dla poszczególnych klas związane były typowo z ochroną środowiska i ekologią. Myślę, że w podobne zagadnienie możesz spokojnie wpleść część teoretyczną. Powodzenia
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1119


Temat: Jak motywować uczniów?
...w omijaniu przepisów i obowiązków = łatwiej w życiu. Tak więc obserwując życie uczeń nie ma motywacji do nauki. Chyba, że akurat przekazywana wiedza wiąże się z jego zainteesowaniami. Ja angielskiego nuaczyłem się bardziej dzięki dawnym grom tekstowym niż chodzeniu na dodatkowy angielski. Bo na lekcji czekłąem na dzwonek a przy King Quest'ie + słownik angielski spędzałem po kilka godzin dziennie. W kierunku o którym mówię zmierza metoda projektów - możliwość decydowania przez uczniów co będą badać. Młodzież nie chce się uczyć chemii? Niech spróbują robić zimne ognie. Nie lubią matematyki - niech licza GB w soich komputerach. przeliczają moc procesorów na punkty w benchmarkach. Ja w przedszkolu daję też dużo dzieciom grać w planszówki. To takie powtarzanie wiadmości przy fajnej zabawie. Jak bym miał im tyle razy to samo mówić co oni grają to by im...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2443


Temat: Wychowanie maluchów małych i większych
Kluczem jest motywacja i to ta wewnętrzna. Trzeba dziecko pozwalć rozwijać swoje pasje i je wykorzystywać do pracy i uczenia się. My w przedszkolu używamy połączenia metody projektów i psychologii behawioralnej.
Źródło: naukaczytania.fora.pl/a/a,45.html


Temat: SENSY I BEZSENSY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
...korekt organizacyjnych. Idea ta została podchwycona entuzjastycznie choć najczęściej bezrefleksyjnie. Z uwagi na właściwości psychiki dziecka, a głównie fakt, że poznaje ono świat w działaniu, wprowadzono dominację metod praktyczno – eksploracyjnych. Znajdujemy tu powszechnie znane w pedagogice propozycje, do których należą: metoda ośrodków zainteresowań Decroly’ego, nauczanie łączne Linkego, metoda projektów Kilpatricka i Stevensona, syte Freineta. W Polsce idea integracji znalazła odzwierciedlenie w takich koncepcjach: szkoła twórcza Rowida, nauczanie łączne Maćkowiaków, nauczanie problemowo – kompleksowe Suchodolskiego i koncentryczne Walczyny zintegrowane nauczanie i wychowanie zespołu Muszyńskiego. Wprowadzono pracę w grupach, przez co kolega z klasy przestał być konkurentem lub obojętnym elementem...
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,194.html


Temat: Pedagogika wieku dzieciecego - opracowanie
...diagnozowane jako mające szczególne trudności. 50 – 80 średnia kategoria zdolności, dzieci takie mają szczególne potrzeby i wymagają szczególnej troski. Dzieci te powinny uczęszczać do klasy specjalnej w normalnej szkole. Uczniowie z niskim II odnoszą sukcesy w działaniach praktycznych. Czynniki, które prowadzą do opóźnienia: - problemy zdrowotne - problemy osobiste - problemy środowiskowe - problemy emocjonalne Metoda projektów – pochodzi z USA, rozprzestrzeniła się dzięki Deweyowi, Stevensonowi. Na początku stosowana była w wyższych szkołach zawodowych, z czasem zaczęła się cieszyć popularnością na różnych szczeblach kształcenia. Najpierw stosowano ją w przedmiotach praktycznych, następnie w matematyce, biologii i historii. W Polsce na jej temat wypowiadali się Nawroczyński, Sośnicki, stosowali Maćkowiakowie,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6852


Temat: do wszystkich!
Hej;) dziś byłyśmy na ustnym egzaminie u dr Struzik i pewnie większość jest ciekawa co i jak;) więc dostałyśmy po 2 pytania, 1. metoda projektu- jakie korzyści na czym polega, jak się ją przeprowadza kro po kroku, co daje, czyli wszystko o tej metodzie dokładnie - średnio mi poszła odpowiedz xD 2. szkoła przyszłości- jaka powinna być, jej cele, metody, środki, treści i formy, czyli generalnie tez wszystko xD tu mi poszło lepiej 3. wszystko o portfolio, etapy tworzenia co zawiera, angażowanie rodziców do wspólnego portfolio z dziećmi, co byś zaproponowala...
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,347.html


Temat: jak radzić sobie z różnicami między uczniami??
Holendrzy mają taki sposób, że część zadań zrzucąją ma gracę w małych grupach. Jest w niej trzech uczniów- zdolny, przeciętny i słaby. Grupa ta ma za zadanie zbadać jakiś temat. Njalepszy rodziela zadania, przygotowuje materiały i potem sprawdza pozostałych słaby ze średnim przygotowują też materiały i prezentują je na forum klasy. Da się to łatwo zrobić pracując metodą projektów.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4599


Temat: Kolos 07.12.2010
...okrągłego stołu; wielokrotna; burza mózgów; panelowa; metaplan. Metody eksponujące: film; sztuka teatralna; ekspozycja; pokaz połączony z przeżyciem. Metody programowane: z użyciem komputera; z użyciem maszyny dydaktycznej; z użyciem podręcznika programowanego. Metody praktyczne: pokaz; ćwiczenia przedmiotowe; ćwiczenia laboratoryjne; ćwiczenia produkcyjne; metoda projektów; metoda tekstu przewodniego; seminarium; symulacja. Funkcje metod nauczania Metody spełniają następujące funkcje: służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem; zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy; umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy
Źródło: apbezpieczenstwo.fora.pl/a/a,99.html


Temat: Metodyka - zagadnienia egzaminacyjne cz.2
...wstępne problemu. FAZA 2: Analiza sytuacji problemowej, wytworzenie modelu informacyjnego sytuacji problemowej, sprecyzowanie problemu i celu poszukiwań. FAZA 3: Wytwarzanie pomysłów rozwiązania problemu, weryfikacja teoretyczna pomysłów, weryfikacja empiryczna pomysłów. FAZA 4: Uzasadnienie dokonanego wyboru rozwiązania problemu, uogólnienie dokonane na podstawie przyjętego rozwiązania problemu. 55. Co obejmuje metoda projektów i jakie ma cechy? Główne elementy
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6877


Temat: : Co z edukacją techniczną?
...związane z wyczerpywaniem się zasobów paliw - wspominam o trudnościach, jakie współcześni uczeni napotykają przy próbach syntezy termojądrowej. W każdej klasie zwracam wówczas uczniom uwagę na to, że być może właśnie wśród nich jest przyszły odkrywca metody oanowania tej reakcji. Nb. zawsze któryś z uczniów do końca roku zostaje przeze mnie tytułowany "profesorem od energii termojądrowej". A stosowana przeze mnie metoda projektów pozwoliła mi zgromadzić w pracowni cały zestaw modeli przeróżnych elektrowni (i to działających, tzn. realizujących swoje podstawowe funkcje - wytwarzania energii elektrycznej) - wiatrowych, wodnych, parowych itd. itp., a także wielu innych pomocy dydaktycznych wykonywanych właśnie przez uczniów. Dlatego nie docierają do mnie argumenty niektórych nauczycieli twierdzących, że w obecnych warunkach niczego nie...
Źródło: isp.org.pl/podstawa/forum/viewtopic.php?t=150


Temat: Opracowane zagadnienia na PiSP
...związana z zainteresowaniami • wyakcentowana aktywność • wiedza przyswajana poprzez rozwiązywanie problemów • przekaz wiedzy urozmaicony • uczenie przez działanie • praca zespołowa • kształtowanie w uczniu nawyku do stawiania sobie celów, krytycznej analizy, kształtowania motywacji, by chciano te cele osiągać • inicjatywy przemian społecznych 48.Na czym polega metoda projektów W. Killpatricka: Jest to metoda kształcenia, która polega na samodzielnym wyborze zagadnienia przez ucznia. Uczeń samodzielnie planuje, tworzy zorganizowany proces zdobywania wiedzy w tym zakresie. Ma możliwość zdobycia gruntownej wiedzy. 49. Krytyka progresywizmu: - lekceważenie przeszłości - wyakcentowanie każdej aktywności dziecka, nawet bezcelowej - podporządkowanie się kaprysom ucznia,...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,454.html


Temat: egzamin
..."ośrodek rzeczowy" - przedmiot oderwany od sytuacji, mało znaczący . punktem wyjścia w nauczaniu łącznym jest przeżycie. Nauczyciel zabiera co tydzień dzieci na wycieczki, nie tylko po to , żeby widziały i patrzyły, o co chodzi, ale żeby "przeżywały" zjawiska życia. liczą sie zainteresowania dzieci 1. Nauka o rzeczach ojczystych 2. Nauczanie wyrażania się przez : a). kształt i barwę b). mowę, pismo i dźwięk c). liczbę Metoda projektów -6-8 rż -nie ma drętwego siedzenia w ławkach. Uczniowie wykonują samodzielnie projekty. wycieczki -zabawy na świeżym powietrzu, aby poznać starsze dzieci, zbliżyć sie do rówieśników, nauczyć sie współpracować, dawać sobie rade -szkoła ma być szkołą życia, ma być przydatna -nauczyciel współpracuje z uczniem, darzy go zaufaniem -samodzielne myślenie dziecka, uczeń jest zaangażowany we wszystkie...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,303.html


Temat: Tematyka ćwiczeń z pedagogiki
...– wychowawcy: pojęcie i typologia metod kształcenia. · W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998. · K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, t. 1, Czynności nauczyciela, Warszawa 2007. · Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2003. 14. Metody aktywizujące w wychowaniu i nauczaniu – technika „ burzy mózgów”, drama, metoda problemowa, metoda projektów, gry dydaktyczne… · K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, t. 1, Czynności nauczyciela, Warszawa 2007. · E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2000. · K. Pankowska, Edukacja przez dramę, Warszawa 1997. · R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999. · E. De Bono, Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa 1994.
Źródło: historycywns.fora.pl/a/a,365.html


Temat: ćwiczenia 12.03.2008
...oderwany od sytuacji, mało znaczący punktem wyjścia w nauczaniu łącznym jest przeżycie. Nauczyciel zabiera co tydzień dzieci na wycieczki, nie tylko po to , żeby widziały i patrzyły, o co chodzi, ale żeby "przeżywały" zjawiska życia. liczą sie zainteresowania dzieci 1. Nauka o rzeczach ojczystych 2. Nauczanie wyrażania się przez : a). kształt i barwę b). mowę, pismo i dźwięk c). liczbę Metoda projektów -6-8 rż -nie ma drętwego siedzenia w ławkach. Uczniowie wykonują samodzielnie projekty. wycieczki -zabawy na świeżym powietrzu, aby poznać starsze dzieci, zbliżyć sie do rówieśników, nauczyć sie współpracować, dawać sobie rade -szkoła ma być szkołą życia, ma być przydatna -nauczyciel współpracuje z uczniem, darzy go zaufaniem -samodzielne myślenie dziecka, uczeń jest zaangażowany...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,218.html


Temat: ZABURZENIA W ZACHOWANIU JAKO PROBLEM WYCHOWAWCZY - PRZYPADKI
...przez dziewczynkę własnych mocnych i słabych stron podczas indywidualnych rozmów z wychowawcą - podniesieniu samooceny poprzez przyjrzenie się relacjom z klasą i podjęciu pracy nad zmianą sposobu postrzegania siebie i otoczenia - przekształceniu dotychczasowych schematów zachowań (odsuwanie się od grupy) przez wspólną realizację zadań grupowych na godzinach wychowawczych, np. udział w jednej z grup przygotowującą metodą projektu uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Praca z rodzicami Celem rozmów z matką było uświadomienie j ej, że wspieranie córki musi wiązać się z podkreślaniem zalet dziewczynki, dostrzeganiem jej sukcesów, rozmowach o jej problemach, a nie z zaspakajaniem czasem wręcz niestosownych „kaprysów" córki. Wyjaśniałam jakie reakcje w klasie budzi niewłaściwy strój, makijaż czy pomalowane paznokcie...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=786


Temat: Projekt ODN w Poznaniu -Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej
...w projekcie Lp. Działanie Termin realizacji 1. Promocja projektu. luty 2008 2. Zgłoszenia uczestników. do 22 lutego 2008 r. 3. Konferencja inaugurująca. Sesja naukowa dla koordynatorów projektu. Targi Edukacyjne 23 lutego 2008r. g. 11.30 4. Szkolenia dla koordynatorów projektów szkolnych -przygotowanie pakietów materiałów dla szkół: bibliografia, teksty źródłowe, scenariusze lekcji. Warsztaty:1 . Wykorzystanie metody projektów w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.2. Zasoby Muzeum Powstania Wielkopolskiego i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - jak z nich korzystać w pracy z uczniami.3. Przygotowanie materiałów projektowych do publikacji. 29 marca 2008, godz. 9.00 ODN, ul. Kanclerska 31czerwiec 2008, październik 2008r. 5. Spotkania konsultacyjne z koordynatorami szkolnych projektów. marzec - listopad 2008 r....
Źródło: powstaniewlkp.fora.pl/a/a,91.html


Temat: Gry logiczne jako przedmiot obowiązkowy
Nic tylko pracować metodą projektów. Tam grać mżna do woli.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4563


Temat: Opracowane zagadnienia na PiSP
...Nauczyciel w progresywiźmie: • powinien uwzględnić w procesie kształcenia czynniki subiektywne, jak i obiektywne • powinien być przewodnikiem • nie powinien biernie przekazywać treści • powinien mieć wiedzę interdyscyplinarną • powinien motywować swoich uczniów do wybierania zagadnienia, które ich interesuje • powinien znać mechanizmy pracy zespołowej Metoda projektu: W. Kilpatrick - polega na samodzielnym wyborze zagadnienia przez ucznia - uczeń sam planuje proces zdobywania wiedzy Krytyka progresywizmu: - lekceważenie przeszłości - wyakcentowanie każdej aktywności dziecka, nawet bezcelowej - podporządkowanie się kaprysom ucznia, co przyczyniło się do obniżenia poziomu kształcenia ESENCJALIZM Krytyka progresywizmu. Początkiem są lata...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,454.html


Temat:
...8.55. No i w piątek kończę o 11.30 bo nie mam religii. Oczywiście na wstępie każdy nauczyciel zapowiedział, że w drugiej klasie nam popuszczać nie będzie i musimy się przyłożyć. A najostrzejsi nauczyciele? Fizyka i polski, z tym, że pani od polaka, nie jest ostra jeśli się czegoś nie przeskrobie i posiada się kulturę osobistą i w ogóle kulturę. Natomiast do minusów mogę zaliczyć lekturę z historii, lektury z polskiego i prace metodą projektu z polaka, do której trzeba się przyłożyć, jak do niczego innego na świecie.
Źródło: saphira.fora.pl/a/a,546.html


Temat: Duże radości i małe smuteczki...lub odwrotnie - ot, życie...
...środowiskowej. Tworzenie grup mieszkańców. Inicjowanie i wspieranie organizacji społecznościowych. * Partnerstwo lokalne. Tworzenie partnerstw i koalicji. Współpraca z samorządem. Partnerstwo społeczno-publiczne. zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych. Realizacja wspólnych projektów ośrodka kultury i organizacji pozarządowych. *Planowanie, projektowanie, przygotowanie projektów społeczno-kulturowych, metoda projektów. *Pozyskiwanie funduszy. Konstruowanie i przygotowanie wniosków grantowych. *Nowe kierunki i możliwości działania ośrodka kultury wynikające z Narodowej Strategii Rozwoju Kultury i programów operacyjnych na lata 2007-13 oraz Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020. *Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Wizerunek placówki, rozwiązania programowe, organizacyjne i prawne....
Źródło: alko.fora.pl/a/a,115.html


Temat: Zaproszenie na bezpłatną konferencję!
...dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic. Harmonogram konferencji: 10.00 - 10.30 - rejestracja uczestników 10.30 - 10.40 - otwarcie konferencji 10.40 - 11.45 - wykłady * Szkoła bezpieczna, przyjazna i nowatorska * Sala dla dzieci – w świetle wymogów nowej podstawy * Pomysły i inspiracje 11.45 - 12.15 - kawa 12.15 - 13.15 - wykłady * Metoda projektu edukacyjnego w pracy z dzieckiem * Świetlica szkolna miejscem aktywizacji dziecka - Agnieszka Karczewska (promotor zmian MEN) 13.15 - zakończenie konferencji Zapraszam!
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7076


Temat: Awans na mianowanego
...się pan/pani kieruje wybierając program nauczania? 8. W jaki sposób pan/pani ocenia uczniów ( co jest głownie brane pod uwagę )? 9. Jakie są pana/pani kryteria oceny wypowiedzi ustnej? 10. Jakie metody stosuję pan/pani w nauczaniu języka obcego? 11. Proszę omówić, jakie są ścieżki edukacyjne i opisać, jak je pan/pani realizuje. 12. Jakie metody stosuje pan/pani podczas prowadzenia zajęć? 13. Skoro pracuje pan/pani często metodą projektu, proszę powiedzieć, jakie są jej efekty dla uczniów. 14. Jakie kursy doskonalące są niezbędne do poprawy jakości pracy nauczyciela? 15. Jak planuje pan/pani swą pracę wychowawczą z nową klasą? A jak pracę dydaktyczną? 16. Jakie efekty przyniósł wdrożony przez pana/panią program komputerowy? 17. Jaka jest różnica między metodami, formami i technikami nauczenia? 18. Które z ukończonych szkoleń...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4086


Temat: Zaproszenie dla nauczycieli
...narodowych i wyznaniowych; edukacji młodzieży prowadzona metodami innowacyjnymi, z zastosowaniem cennych materiałów źródłowych; aktywizacja młodych ludzi i kreowanie postawy ciekawości wobec świata. W czasie realizacji projektu zostanie sprowadzonych do Krakowa ponad 20 godzin nagrań rozmów z byłymi więźniami krakowskiego getta, którzy przeżyli gehennę oraz Shoah. Nagrania zostaną wykorzystane w czasie lekcji prowadzonych metodą projektu przez zespoły złożone z 5 uczniów i pracujące pod kierunkiem nauczyciela historii. Uczniowie gimnazjów wybranych do projektu spośród wszystkich zgłoszonych grup przygotowani zostaną do udziału w projekcie w czasie seminarium w Krakowie. Zespoły i nauczyciele otrzymają też materiały pomocnicze, a przede wszystkim nagrania z relacjami. Do każdego zespołu zostanie przekazana jedna – unikalna relacja na płycie...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=6929


Temat: „Nie jesteś sam – samopomoc działa&#
...lokalnych na Mazowszu Wsparcie 20 doświadczonych animatorów w ich codziennej pracy PROCES EDUKACJI ANIMATORÓW Zostanie przeprowadzony cykl edukacyjny: 6 x 2 – dniowych modułów (16 godzin) z następujących tematów: samopomoc i jej rola w życiu człowieka; dynamika rozwoju grupy oraz rola animatora; budowanie koalicji i instytucjonalnych partnerstw wokół problemów; rozwiązywanie konfliktów w grupie; praca metodą projektu; pozyskiwanie środków na funkcjonowanie grup samopomocowych i wsparcia. Dodatkowo zorganizowany zostanie 4 – dniowy wyjazd studyjny do Berlina w celu zaznajomienia się z doświadczeniami z Niemiec. REKRUTACJA DO PROJEKTU Projekt rozpocznie się od seminarium promocyjno - edukacyjnego „Mazowsze – samopomoc działa” . Na seminarium zostaną przedstawione szczegóły projektu oraz...
Źródło: babice.fora.pl/a/a,859.html


Temat: METODY NAUCZANIA
hej czy metoda projektu to moze byc coroczne organizowanie Europejskiego Dnia Jezykow Obcych? jak opisac ta metode, cele efekty? moze znacie odpowiednie www:) dzieki
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=580


Temat: : INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
...i dwóch przedmiotowych (elektroniczna i rysunku technicznego) z kilkoma komputerami, a także z pojedynczymi komputerami w wielu innych pracowniach , nie ma przeszkód, by na róznych przedmiotach stosowano TI. I tak też się dzieje. Ale nie wyobrażamy sobie, by było to możliwe bez odrębnych zajęć z TI, bo przecież tutaj uczniowie zdobywają umiejętności, które nauczyciele innych przedmiotów tylko wykorzystują. Często też pracując metodą projektów na TI opracowujemy materiały przydatne na innych przedmiotach - nie jestem pewna, czy uczniowie wykonaliby to poza TI, bo z pewnością nauczyciel np. geografii czy biologii wykorzysta gotową prezentację, ale nie bedzie jej tworzył z uczniami w czasie zajęć.
Źródło: isp.org.pl/podstawa/forum/viewtopic.php?t=31


Temat: KONKURS INICJATYW SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH
...I IDEAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH” 1. Organizator konkursu: Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 2. Cele konkursu:  popularyzacja wiedzy o powstaniu wielkopolskim oraz wartościach i ideałach powstańców;  wzbudzanie uczuć patriotycznych;  zainteresowanie uczniów dziejami rodzin walczących w powstaniu wielkopolskim;  upowszechnianie metody projektów edukacyjnych w działaniach samorządów uczniowskich;  promowanie przez samorząd uczniów uzdolnionych literacko. 3. Adresaci:  uczniowie szkół gimnazjalnych  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 4. Zadania konkursowe: Przygotowanie prac na temat „Jesteśmy tacy jak oni – wartości i ideały powstańców wielkopolskich”.  uczniowie...
Źródło: powstaniewlkp.fora.pl/a/a,319.html


Temat: Zmiany w przygotowaniu nauczycieli technik i informatyki.
...na konferencjach metodycznych , czy też poprzez uczestniczenie we wspólnych warsztatach. Jednak w tym zakresie wokół przedmiotu technika nie dzieje sie tak dużo, jak choćby w odniesieniu do innych przedmiotów. Dodatkowo myślę, że każdy nauczyciel techniki powinien sięgnąć po bardziej efektywne metody nauczania, w większym stopniu angażujące ucznia w proces uczenia się(nie tyle odtwórcze, co twórcze). Ciekawa tutaj jawi sie " metoda projektów", ale rzadko który nauczyciel potrafi ją wykorzystać na swoich zajęciach.
Źródło: technikaue.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Dydaktyka - opracowanie pojęć
...uczniów uczących się (jednostkowe, grupowe i zbiorowe formy organ.), b) miejsce uczenia się dzieci (zajęcia szkolne i pozaszkolne), c) czas trwania zajęć dydaktycznych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne). Rozwój form: Syst. klasowo-lekc. jest najbardziej dojrzałą historycznie i wypróbowaną formą org. nauczania. Inne formy jak: szkoła Deweya (wykonyw. przez ucznia zadań związanych z uprawą roli, pracą rzemieślniczą itp.); metoda projektów (polega na stosowaniu idei wychowania przez działanie); plan daltoński (zamiast lekcji uczeń otrzymuje z różnych przedmiotów przydział materiału do wyuczenia się); met. ośrodków zainteresowań (zamiast przedm. naucz. wprowadza się tematy zajęć oparte na zainteresowaniach dzieci i mające związek z ich życiem); nauczanie łączne (koncentruje się na rzeczach ojczystych obejmując coraz szerszy krąg rzeczy i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6440


Temat: : Co z edukacją techniczną?
...odpowiednich materiałów i narzędzi do praktycznej realizacji z daną grupą uczniów. Nieprzemyślany, przypadkowy, niezabezpieczony materiałowo i narzędziowo, przynosi więcej złego niż dobrego. W Pani przypadku przyniósł więcej złego- współczuje takiego nauczyciela techniki. Techniki, teoretycznie uczyć może każdy, bez specjalnego przygotowania (dotyczy to również muzyki bądź plastyki) ale realizacja treści metodą projektu( praktycznie) jest bardzo trudna i wymaga od nauczyciela odpowiedniego przygotowania (wykształcenia), predyspozycji a przede wszystkim zamiłowania. Nie będę Pani udowadniał wpływu upraktycznienia uczenia na rozwój osobowości ucznia, bo to fakt opisywany w wielu podręcznikach a empiria dnia codziennego aż krzyczy; na technice twórzcie w materiale, na plastyce malujcie, na muzyce śpiewajcie, na fizyce i chemii...
Źródło: isp.org.pl/podstawa/forum/viewtopic.php?t=150


Temat: metody dydaktyczne w pracy z klasa podstawowa
Jak to się nie da? Wystarczy nie zamykać się w 45 minutach Można pobawic się choćby metodą projektu. Możesz zaproponować uczniom dramę - niech losują karteczki ze scenkami do odegrania, dostają 5 minut na przygotowanie sie w grupach i gotowe. Albo zaproponować inscenizację, czy też przygotowanie rpzedstawienia historycznego.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=105


Temat: Ankieta dla nauczycieli
Witam serdecznie, Bardzo proszę wszystkich nauczycieli o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystywania metody projektów w nauczaniu. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane dane zostaną wykorzystane jedynie w mojej pracy. Ankietę znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ankietka.pl/an...-wdrazania.html Dziękuję za współpracę. Pozdrawiam, Maja Brzozowska
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4503


Temat: Projekt Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
...2007 Zgłoszenia uczestników do 25 stycznia 2008 · Spotkanie projektów szkolnych (sprawy organizacyjne, harmonogram działań) · Regulamin konkursu: Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej · Sesja naukowa dla koordynatorów projektu (prof. dr hab. Przemysław Hauser) Targi Edukacyjne, 23 lutego 2008, 10:00 Szkolenia dla koordynatorów projektów szkolnych (pakiet dla szkół: metoda projektu, harmonogram, bibliografia, materiały, teksty źródłowe, scenariusze lekcji) marzec 2008 I etap szkolny - przygotowywanie projektów szkolnych marzec - czerwiec 2008 Spotkania konsultacyjne z koordynatorami szkolnych projektów wrzesień 2008 II etap szkolny - realizacja projektów szkolnych październik - listopad 2008 III etap szkolny - prezentacja szkolnych projektów grudzień 2008 Nadsyłanie...
Źródło: powstaniewlkp.fora.pl/a/a,71.html


Temat: Pomysły na projekt
Moi mili, dyrcio poprosił mnie o sformułowanie tematów do zajęć realizowanych metodą projektu. Chodzi o blok kulturalno-artystyczny. Interesuje mnie poziom gimnazjum. Może macie jakieś pomysły? Poszukuję inspiracji, więc nie muszą to być sformułowania "gotowe". A może inni też skorzystają? Na początek proszę o ocenę następującego pomysłu. "Uśnijże mi, uśnij, czyli kołysanki" (można by tu zrobić katalog kołysanek, ilustracje do kołysanek; formą prezentacji...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2308


Temat:
...wmieście i na wsi. Wyodrębnianie w nauce początkowej problemów-projektów wraz z próbami integrowania ich w logicznie i bytowo powiązaną całość, której treść stanowi życie wsi w jego dynamicznym stadium, to najogólniejsze określenie systemu kształcenia w turkowickiej, ale i rozwaskiej szkole. System ten był niewątpliwie oryginalny, miał jednak pewne cechy wspólne z innymi systemami globalnego nauczania, jak: amerykańska metoda projektów, francuskie enseignement globa-le, czy niemiecki Gesamtunterricht, a zarazem hessenowskie nauczanie łączne. Właściwym przedmiotem nauki jest tu „wspólnota o charakterze życiowym, dopasowana do umysłowości dziecka, które nie umie jeszcze analizować i abstrahować, lecz myśli tak, jak spostrzega — w konkretnych całościach. Ten globalny sposób myślenia dziecka jest uwarunkowany pragmatycznie:...
Źródło: knreso.fora.pl/a/a,63.html


Temat: METODA PROJEKTÓW (CO O NIEJ SĄDZICIE?) - PROSZĘ O POMOC
Witam wszystkich odwiedzających ten temat! Jestem studentką drugiego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przygotowuję się do pisania pracy licencjackiej na temat zastosowania metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej. Jedną z metod badań, którą chciałabym się posłużyć jest krótki sondaż/ankieta internetowa. Bardzo proszę o pomoc dziękuję osobom, które zdecydują się poświęcić mi trochę czasu. Zdaję sobie sprawę, że nikt nie lubi uzupełniać ankiet, dlatego moja przybiera nieco inną formę. Proszę o swobodne wypowiedzi, pomocne mogą okazać się poniższe pytania. Czy spotkaliście...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7014


Temat: Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej
...wiedzy - uczy posługiwania się poznanymi pojęciami - daje okazję doskonalenia czytania ze zrozumieniem - ułatwia zapamiętanie poznanych faktów poprzez poszukiwanie, segregowanie wiadomości, przedstawienie w postaci rysunku - uczy uważnego słuchania - uczy oceny i samooceny - daje szansę wykazania się dzieciom różnych zdolnościach - stwarza możliwość współpracy - uczy zadawania pytań i udzielenia odpowiedzi 3. Metoda projektu. Jedną z kluczowych umiejętności, w jakie przedszkole wyposażyć ma dziecko to twórcze myślenie. Taką możliwość daje
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6875


Temat: Wolna rozmowa na tematy penspinningowe i nie tylko...
Heh po prostu nie maja co robic w domu zdecydowanie błąd w rozumowaniu wszyscy chyba tak myślą, a oni po prostu siedzą w szkołach od 8 do 18-20 , a pracują metodą projektów głównie, w końcu dopada ich nuda i zajmują czymś ręce to, że Japończycy są lepsi od nas wynika z różnicy w systemie edukacji, a nie od podłoża psychologicznego, kulturowego
Źródło: dante.nazwa.pl/penspinning/board/viewtopic.php?t=683


Temat: prosba o pomoc w projekcie
nie mam w domu dostepu do internetu Edytko, może w pierwszej kolejności pomyśl o tym dostępie. Są różne możliwości. W XXI wieku brak dostępu do internetu nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Pracuję w małej wiejskiej szkole. Lepszy lub gorszy komputer ma prawie każdy uczeń, a internet w domu około połowa z nich. Często pracujemy metodą projektu. Jeszcze nikt się nie tłumaczył, że czegoś nie zrobił lub na czas nie przesłał brakiem dostępu do internetu w domu. Jak nie ma w domu, może skorzystać u kolegi lub w szkole.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6796


Temat: Grupa II
Wysłałam na naszą pocztę roku notatki z metody projektu (Uczenie się przez działalność krajoznawczą, terenową i wycieczki) dla grupy II (tę część teoretyczną, którą ja opracowałam). P.S. Chciałabym zwrócić uwagę, że niektóre grupy obiecały przekazać swoje notatki z prowadzonych zajęć całej grupie (np. na najbliższych zajęciach lub wysłać na pocztę), a niestety, z tego, co mi wiadomo, niestety notatek grupa nie dostała. Więc... czekamy!
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,331.html


Temat: Zagadnienia do egzaminu dr Bujnowska
...kierunek technologiczny, funkcjonalny, humanistyczny, koncepcje nauczyciela w modelu humanistycznym (transformatywny intelektualista, profesjonalny artysta, refleksyjny praktyk, emancypacyjno – postpozytywistyczny praktyk), model postulatywno – empiryczny pedagoga specjalnego (cechy pedagoga specjalnego). 4. Refleksyjny nauczyciel w zmieniającej się szkole, rozdział I z książki (red.) B. Gołębniak „Uczenie metodą projektów”(str. 10 – 28 ) III. Organizacja pracy w szkole specjalnej 1. System kształcenia specjalnego w Polsce: system rewalidacji, szczeble nauczania, zajęcia z rewalidacji indywidualnej (ksero materiałów z zajęć) + artykuł M. Gołubiew – Konieczna z (red.) S. Sadowska „Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” (str. 15 – 27) – DO ODEBRANIA...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,656.html


Temat: : Co z edukacją techniczną?
...a to znakomicie nadaje się na zajęcia z wychowania fizycznego, bo jest to rodzaj aktywności fizycznej. Na WF jest ponadto miejsce na omawianie zasad obowiązujących w danej grupie działań (jak gry) i za ich poznanie można wystawiać certyfikat (kartę rowerową). Cytat: 4. Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie powinny polegać na wkuwaniu definicji z kodeksu drogowego. Świetnie, na WF niczego się nie wkuwa! Jest też miejsce na działania metodą projektów, cytowane w wypowiedzi, na którą odpowiadam. Cytat: 5 ... Prawda, że wolałbym widzieć w polskich szkołach pierwsze rozwiązanie, ale z różnych wyjsc z impasu ten wydał mi się najlepszy. Ma niewątpliwą zaletę: NIE SZKODZI UCZNIOM. Szkodziłoby im omawianie przy tablicy różnic między piecem martenowiskim a gruszką Bessemera. To jest fikcyjna szkoda, wydumana w poczuciu bezsilności i z braku pomysłu na sensowne...
Źródło: isp.org.pl/podstawa/forum/viewtopic.php?t=150


Temat: Pedagogoika - opracowanie pojęć
...szkoły tradycyjnej i szk. nowego wychowania: Szk. tradycyjna: - system klasowo- lekcyjny, podział na przedmioty nauczania, kryterium wieku, przerwy w lekcjach, dominacja n-la, podawanie wiadomości (werbalizm, encyklopedyzm), nauka w szkole, tradycyjny system oceniania, uczeń traktowany przedmiotowo, konserwatyzm, dużo teorii, współzawodnictwo, statyczna. Szk. nowego wychow.: - fakultatywny, warsztaty, pracownie, laboratoria, metoda projektów, met. ośrodka pracy, interdyscyplinarne bloki, zainteresowania i możliwości dziecka, rezygnacja z dzwonków, dzieci pracuję zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i w swoistym dla siebie tempie, aktywność ucznia, metody poszukujące nauczania (uczeń ma być badaczem), nauka poza szkołą, doświadczenia, rezygnacja z oceniania, uczeń traktowany podmiotowo, progresywizm (otwarcie się na nowości, na przyszłość),...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6848


Temat: Metoda projektów - HELP ME, HILFE, POMOCY
Mam ogromną prośbę. Proszę o podrzucenie jakiegoś fajnego temaciku metody projektów. Chodzi o to, że mamy zaproponować uczniom projekt, ale on musi mieć ciekawy temat. Projekt dotyczy języka polskiego i przyrody. Bardziej będzie przyrodniczy, ale dobrze, żeby z polskiego też coś tam było, oprócz poprawności gramtycznej i każdej innej. Wiem, że potrafię nieźle zamieszać, ale proszę o pomoc. Mamy pomysł np. Nie tylko ptaki mają skrzydła: i przyroda, i polski i dużo innych (można nawiązać do mitów...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1119


Temat: Gimnazjum nr 25 w Gdańsku Wrzeszczu
...ocen na I sem dla wszystkich uczniów 12.12.2005 17 Powiadomienie Rodziców uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną, zachowaniu nieodpowiednim i nagannym 15.12.2005 Przedstawienie wyników egzaminu próbnego Rodzicom klas III Przekazanie wyników indywidualnych - wychowawcy klas III 18 Wigilia szkolna - Zwyczaje świąteczne: Wigilia, jasełka. ( metoda projektu) 22.12.2005 19 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12 - 02.01.2006 20 Dyskoteka noworoczna 5.01.2006 21 Poinformowanie uczniów o propozycji ocen na I semestr 20.01.2006 22 Wystawienie ocen, wpis do dziennika lekcyjnego 24.01.2006 23 Rada klasyfikacyjna Przekazanie materiałów do analizy pracy szkoły 27.01.2006 24 Omówienie w klasach zasad...
Źródło: mariuszmazepa.fora.pl/a/a,581.html


Temat: Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
...które miały dotyczyć edukacji zdrowotnej na lekcjach przyrody a okazały się omówieniem podstawy programowej z WF! Super! Obiecałam sobie już więcej nie uczestniczyć w konferencjach WOM w Katowicach, ale niedawno dostałam informację o konferencji dotyczącej rozwijania zdolności rozumowania na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Kolejna pomyłka. Część I -analiza wyników badań PISA, część II - wykład o pracy metodą projektu. Dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy: co to jest projekt, z jakich składa się etapów itd. Nic nowego. Nic na temat jak radzić sobie z oceną projektu, organizacją pracy itd. Tylko podstawowe informacje. Szkoda, że instytucja, która odpowiada za szkolenie nauczycieli tak słabo się stara.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6546
 
 
Podobne
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates